28 oktober 2022, De Meern

Betreft: Tariefverhoging 2023

Beste Repromat Relatie,

De afgelopen periode zal het u niet ontgaan zijn dat de inflatie is gestegen, iedereen ondervindt hier de gevolgen van. In september 2022 heeft de inflatie zelfs een recordhoogte bereikt van 14,5%, zie cijfers CBS. Ook wij zijn genoodzaakt om de tarieven te verhogen, zodat wij u een optimale service kunnen blijven leveren. Via deze brief informeren wij u hierover.

De tariefverhoging gaat in per 1 januari 2023 en geldt voor de volgende onderdelen:

• Lopende serviceovereenkomsten: 9,6%
(Servicecontracten overeengekomen in 2022 zijn uitgesloten van deze verhoging)

• Voorrijkosten en uurtarieven Technische Dienst: 9,6%

Heeft u vragen over deze tariefverhoging, dan kunt u die aan ons stellen via info@repromat.nl. Een medewerker van Repromat zal vervolgens contact met u opnemen. Mocht deze brief ook voor andere belanghebbenden binnen uw organisatie relevant zijn, dan willen wij u vragen om deze brief met hen te delen. De informatie in deze brief wordt via diverse kanalen verzonden en kan u dan ook meerdere malen bereiken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Repromat Team